فرناز علمیه

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فرناز علمیه

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن