احمد نمازی فرد

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: احمد نمازی فرد

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر واحد آزمایشگاه و کنترل کیفیت پیشتاز صنعت پارس خرم 1390/4 - 1393/10
کارشناس فارس آب صنعت 1385/2 - 1387/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی شیمی پالایش
– کارشناسی – معدل: 13.39
آزاد گچساران 1383 - 1387