حمید رضا فتحیان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حمید رضا فتحیان

محل سکونت: اصفهان - خمینی شهر

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مکانیک صنایع غذایی اصفهان 1392/1 - 1392/11