زهرا محمدیلر

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: زهرا محمدیلر

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
منشی و دستیار دندانپزشک درمانگاه 1390/12 - 1391/5

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری حسابداری
– کارشناسی ارشد – معدل: 18.56
واحد تاکستان 1391 - 1393
حسابداری حسابداری
– کارشناسی – معدل: 16.97
واحد رودهن 1387 - 1389
حسابداری حسابداری
– کاردانی – معدل: 16.95
واحد غرب 1383 - 1385
ریاضی فیزیک
– دیپلم – معدل: 15.00
1377 - 1379