حامد شجاعی حقدادی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حامد شجاعی حقدادی

محل سکونت: خراسان رضوی - گناباد

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول پذیرش شرکت سی ان جی 1390/4 - 1391/10
انباردار شرکت صدرا 1392/3 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 16.22
اقبال لاهوری 1387 - 1390