حمیدرضا رضائی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حمیدرضا رضائی

محل سکونت: تهران - پاکدشت

جنسیت: مرد


مهارت‌ها:

عنوان مهارتسطح مهارت
نرم افزار Microsoft Powerpoint
نرم افزار Microsoft Word
نرم افزار Microsoft Excel
برنامه نویسی Python
برنامه نویسی VHDL
طراحی و پیاده سازی مدارهای الکترونیکی با Hspice
طراحی سیستمهای مخابراتی و دیجیتال با System Generator
طراحی و شبیه سازی مدارهای الکترونیکی با Multisim


سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی کامپیوتر سخت افزار
– کارشناسی – معدل: 15.71
علم و صنعت ایران 1389 - 1393
مهندسی کامپیوتر معماری سیستمهای کامپیوتری
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.58
علم و صنعت ایران 1393 - 1395