ایده دینی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ایده دینی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
حسابدار شرکت ترشی سون 1393/2 - 1393/7
حسابدار شرکت آشیانه پایدار قرن 1393/7 - 1393/12
حسابدار شرکت آشیانه ویندر 1394/12 - 1394/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری مالی
– کارشناسی – معدل: 14.49
موسسه آموزش عالی بصیر آبیک 1391 - 1393