حسین وادی گرد

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حسین وادی گرد

محل سکونت: البرز - هشتگرد

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
كارشناس R&D سيال نيرو صنعت 1392/5 - 1392/9
كنترل كیفی سيال نيرو صنعت 1392/9 - 1392/12
فنی و مهندسی سيال نيرو صنعت 1392/12 - 1393/6
سرپرست تولید سيال نيرو صنعت 1393/6 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مكانیك طراحی جامدات
– کارشناسی – معدل: 14.65
تاكستان 1388 - 1392