عباس حاجیان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: عباس حاجیان

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر بازاریاب chicko.bereshka.turky 1390/8 - 1394/1

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت بازرگانی بازاریابی
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.06
emu 1390 - 1394