سولماز رضایی اذر

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سولماز رضایی اذر

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول فروش ثمين صنعت تيراژه 1391/8 - 1393/2
مسئول بیمه شناورها و امور اداری و روادید اتحاديه مالكان كشتي ايران 1393/2 - 1395/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
علوم اقتصادی اقتصاد نظری
– کارشناسی – معدل: 14.25
پيام نور 1386 - 1391