سید مجید عسکری پور زارع

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سید مجید عسکری پور زارع

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر کنترل کیفیت هواصنعت 1384/6 - 1387/6
مدیر فنی و نقشه کش صنعتی قطعات آسانبر پریسما 1387/6 - 1390/12
مدیر پروژه و طراح و نقشه کش مکاترونیک آریا پویان 1391/12 - 1393/12
مهندسی معکوس و نقشه کش در محل پتروشیمی کاوش سیل تهران 1390/4 - 1391/2
مهندسی معکوس و نقشه کش شرکت مه آب 1392/1 - 1392/9

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
نقشه کشی صنعتی نقشه کشی صنعتی
– کاردانی – معدل: 15.64
کوشا 1388 - 1390