مجید صادقی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مجید صادقی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس فروش جهاد دانشگاهی خواجه نصیر 1393/4 - 1394/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت بازرگانی داخلی
– کارشناسی ارشد – معدل: 18.25
ابهر 1391 - 1393