فرامک ابوالحسینی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فرامک ابوالحسینی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
راننده مدیر عامل موسسه مالی آرمان 1391/11 - 1393/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
ریاضی
– دیپلم – معدل: 14.25
1367 - 1371