سیده لیدا خاتمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سیده لیدا خاتمی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
بازرگانی ماهر شیمی 1389/11 - 1394/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حقوق قضایی
– کارشناسی – معدل: 15.00
طبرستان 1384 - 1389