ایمن طلوع

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ایمن طلوع

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد


مهارت‌ها:

عنوان مهارتسطح مهارت
نرم افزار Microsoft Excel
نرم افزار Microsoft Word
نرم افزار Microsoft Project
نرم افزار Microsoft Powerpoint
کار با اینترنت
نرم افزار AutoCad

سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
ناظر برق و ابزار دقیق شركت مهندسي و ساختمان صنائع نفتOIEC 1393/5 -