فردین سعادتی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فردین سعادتی

محل سکونت: کردستان - سقز

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 15.09
نژند و یزدان پناه 1386 - 1391