شهین طهماسبی بالی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: شهین طهماسبی بالی

محل سکونت: مازندران - بابل

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
حسابداری مسول فروش کاغذ سازی 1386/1 - 1391/2
مسول فروش حسابداری شرکت نفت 1391/2 - 1394/2