خدیجه رضوانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: خدیجه رضوانی

محل سکونت: گیلان - رشت

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
آمار ریاضی
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.65
مازندران 1391 - 1393