فرناز فرشیه

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فرناز فرشیه

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن