حمیدرضا نامدار

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حمیدرضا نامدار

محل سکونت: خراسان جنوبی - بیرجند