روژین انصاری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: روژین انصاری

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی برق مخابرات
– کارشناسی – معدل: 13.24
ارومیه 1388 - 1393