رضا ابوالقاسمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: رضا ابوالقاسمی

محل سکونت: مرکزی - اراک

جنسیت: مرد