عاطفه بختیاری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: عاطفه بختیاری

محل سکونت: خراسان جنوبی - بیرجند