احمد سالاروند

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: احمد سالاروند

محل سکونت: تهران - تهرانسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
برقکار شرکت سیمان 1390/6 - 1390/10

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق قدرت
– کارشناسی – معدل: 16.00
واحد الیگودرز 1389 - 1391