وحید میرزابیگی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: وحید میرزابیگی

محل سکونت: کرمانشاه - کرمانشاهسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
متصدی صدوربارنامه حمل ونقل اطاقداران قائم 1389/4 - 1392/2
راننده تریلر حمل ونقل بین المللی سیرودشبکه 1392/3 - 1393/7

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مکانیک
– دیپلم – معدل: 14.50
1383 - 1385