مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی:

محل سکونت: تهران - تهرانسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست کارگاه عصر زیست اندیش 1391/1 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی کشاورزی باغبانی
– کارشناسی – معدل: 13.59
زنجان 1384 - 1388