نیگ زاد پرویزی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: نیگ زاد پرویزی

محل سکونت: کردستان - قروه

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق الکترونیک
– کارشناسی – معدل: 13.90
بوعلی 1387 - 1393