ساحره حبیبی ;یسمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ساحره حبیبی ;یسمی

محل سکونت: گیلان - رشت

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول امور دفتری اموزشگاه هدیه یارانه 1391/1 - 1391/2

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت بازرگانی بازاریابی
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
ازاد اسلامی رشت 1391 - 1393
مدیریت صنعتی
– کارشناسی – معدل: 14.89
گیلان 1386 - 1390