طاهره کیانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: طاهره کیانی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
ریاضی فیزیک
– دیپلم – معدل: 19.46
1381 - 1385
مکانیم ماشینهای کشاورزی -
– کارشناسی – معدل: 15.01
شهرکرد 1385 - 1389
مدیریت بازرگانی مالی -
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.53
یزد 1391 - 1393