مصطفی علی بیگی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مصطفی علی بیگی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر بازاریابی شرکت پخش توتک 1390/1 - 1392/1

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
ریاضی محض
– کارشناسی – معدل: 16.27
واحد فیروزکوه 1388 - 1392