رضا رجب شلگهی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: رضا رجب شلگهی

محل سکونت: خوزستان - دزفول

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مکانیکال الهادی 1392/12 - 1392/8

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مکانیک حرارتو سیالات
– کارشناسی – معدل: 14.90
دزفول 1385 - 1390