سید حسین علوی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سید حسین علوی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
تاسیسات
– دیپلم – معدل: 13.31
1383 - 1385
تاسیسات تهویه مطبوع
– کاردانی – معدل: 13.36
آزاد اسلامی 1385 - 1388
تاسیسات حرارتی و برودتی
– کارشناسی – معدل: 15.76
آزاد اسلامی 1391 - 1393