فاطمه باقریان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فاطمه باقریان

محل سکونت: خراسان جنوبی - نهبندان

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
منشی بیمه میهن 1392/10 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات وارتباطات
– کارشناسی – معدل: 18.08
علمی کاربدی 1391 - 1393