مهدی دیناو

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهدی دیناو

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مرد