علیرضا نصیری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علیرضا نصیری

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
انباردار رونیکس 1393/5 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
اقتصاد اقتصاد
– کاردانی – معدل: 13.00
شهرقدس 1388 - 1391