مهدی مظلوم زاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهدی مظلوم زاده

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
ناظر سیویل سپانیر 1386/4 - 1391/11
کارشناس سیویل سپانیر 1391/12 - 1392/6
پیمان رسیدگی قرارگاه سازندگی خاتم 1394/1 - 1395/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران عمران
– کاردانی – معدل: 15.50
چرخکار 1381 - 1383
عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 15.50
آزادبوشهر 1387 - 1390
عمران مدیریت ساخت
– کارشناسی ارشد – معدل: 15.50
امام حسین ع 1390 - 1393