بهروز رضانژاد دیزجی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: بهروز رضانژاد دیزجی

محل سکونت: آذربایجان شرقی - تبریز

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی و دامپزشک مرکز آموزش شهدا جوادنیا 1391/11 - 1393/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
دامپزشکی دامپزشکی
– دکترا و بالاتر – معدل: 15.40
دانشگاه آزاد واحد تبریز 1384 - 1391