شهاب قاسمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: شهاب قاسمی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست کارگاه ریخته گری جواهر سازی کارگاه ربیعی 1383/2 - 1392/7
کارشناس بازرسی ساپکو شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک 1393/10 - 1394/1

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
متالورژی صنعتی
– کارشناسی – معدل: 13.05
کرج 1382 - 1389