وحید براتی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: وحید براتی

محل سکونت: خراسان جنوبی - بیرجند

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
راننده و دفتردار مشاور لار 1393/3 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 14.05
آزاد بیرجند 1388 - 1392