علیرضا ده بزرگی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علیرضا ده بزرگی

محل سکونت: فارس - شیراز

جنسیت: مرد