سید مهدی موسوی پناه

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سید مهدی موسوی پناه

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
پشتیبان شبکه کانون پرورش فکری 1392/1 - 1393/10
کارشناس نصب تجارت الکترونیک چنته 1389/3 - 1390/3
نصب آنتی ویروس دانشگاه آزاد کرج 1393/6 - 1393/7
راه اندازی شبکه نصر اصفهان 1393/2 - 1393/3
پشتیبان شبکه تهران محاسب 1392/8 - 1392/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 12.12
تهران مرکزی 1386 - 1389
کامپیوتر نرم افزار
– کاردانی – معدل: 14.40
تهران غرب 1383 - 1386