سید عباس غفاریان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سید عباس غفاریان

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
انباردار شركت وطن اصفهان 1385/12 - 1387/9
حسابدار شركت حمل و نقل تفنگساز 1390/1 - 1394/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری دولتی
– کاردانی – معدل: 15.63
علمي كاربردي خانه كارگر 1387 - 1390