علیرضا خادمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علیرضا خادمی

محل سکونت: کرمانشاه - کرمانشاه

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
ایمنی وبهداشت حرفه ای پالایشگاه تهران 1385/3 - 1386/7
مسزل واحد مرکز بهداشت 1386/8 - 1388/3
مسزل واحد کاشی بیستون 1388/3 - 1393/10

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
بهداشت حرفه ای بهداشت حرفه ای
– کارشناسی – معدل: 16.60
علوم پزشکی کرمانشاه 1380 - 1384