صباح حیدری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: صباح حیدری

محل سکونت: ایلام - ایلام

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدرس حق التدریس دانشگاه پیام نور ایلام 1393/6 -
مدرس حق التدریس دانشگاه علمی کاربردی 1393/6 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
فیزیک ---
– کارشناسی – معدل: 14.57
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام 1383 - 1387
فیزیک اتمی و مولکولی
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.08
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد 1390 - 1392