میلاد اسدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: میلاد اسدی

محل سکونت: گیلان - رشت

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مربی جوشTIG , GMAW سازمان فنی و حرفه ای استان گیلان 1390/7 - 1391/4
جوشکار- GMAW KARMASAN MAKINA 1393/1 - 1394/1
مربی جوش (طرح تربیت نیروهای ماهر پتروشیم) شرکت بالارنصب 1386/6 -
بازرس جوش شرکت صنعت پژوهان کاسپین 1391/6 - 1392/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
متالوژی نکنولوژی جوش
– کارشناسی – معدل: 18.15
شهید انصاری 1391 - 1393
مکانیک ساخت و تولید (ماشین ابزار)
– کاردانی – معدل: 15.36
شهید خدادادی 1386 - 1388