فهیمه ذبیحی فیض ابادی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فهیمه ذبیحی فیض ابادی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس ارزیاب شرکت ویکی آیدیا 1394/3 -