زینب میرزایی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: زینب میرزایی

محل سکونت: گلستان - گنبد

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کاردان بهداشت محیط مرکز بهداشت شاهرود 1390/9 - 1391/8

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
بهداشت محیط پزشکی
– کارشناسی – معدل: 17.34
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 1392 - 1394