محمد امین اکبری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد امین اکبری

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
بازرس کنترل کیفیت قطعات ایران خودرو خدمات علمی صنعتی تهران 1384/7 - 1387/12
مدیر کارخانه صنایع ورق بومان کرمانشاه 1387/12 - 1388/12
سرپرست پروژه کنترل کیفیت قطعات واگنهای مسافری رجا خدمات علمی صنعتی تهران 1388/12 - 1393/5
کارشناس مسئول تضمین کیفیت زر ماکارون 1393/5 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی پلیمر صنایع پلیمر
– کارشناسی – معدل: 12.05
داراب 1378 - 1383