عبدالله حسینی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: عبدالله حسینی

محل سکونت: اصفهان - کاشان

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی مکانیک طراحی جامدات
– کارشناسی – معدل: 13.46
کاشان 1389 - 1393