علی رجبی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی رجبی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد